Waarom Suriname?

De Taal

Voor wie nog niet bekend is met de voordelen van offshore outsourcing naar Suriname lichten we dit graag voor u toe! Suriname is het enige land dat is aangesloten bij de Nederlandse Taalunie los van Nederland en België en waar Nederlands als voertaal gesproken wordt. Suriname is immers een oude kolonie van Nederland.

Waarom Suriname?
Waarom Suriname?

De lonen

Het arbeidsloon ligt in Suriname een stuk lager wanneer vergeleken met de gemiddelde lonen in Nederland. Zo bent u voor een medewerker in Suriname al gauw 4 x goedkoper uit dan een medewerker in Nederland met dezelfde functie. Dit is dan ook de reden waarom veel Nederlandse bedrijven (groot of klein) hebben gekozen om specifieke werkzaamheden zoals klantenservice of administratieve werkzaamheden uit te besteden naar lagelonen landen. Zo doet men dit in de VS al jaren lang door uit te besteden naar India.

Outsourcing

Vaak kiest een bedrijf voor een bestaande partij die vervolgens met eigen mensen het werk voor u uitvoert. De meest bekende partijen zijn vaak callcenters of ook contactcenters genoemd. Zie bijvoorbeeld www.sursource.nl.

Een dergelijk callcenter stemt met u af wat de scope van het project is, hoeveel agents er moeten worden ingezet, wat de doestellingen zijn, hoe de training verzorgd wordt, etc. etc. De vergoeding hierbij is vaak op uurbasis, stuksbasis of een combinatie daarvan. Hiervan gaat naturlijk een redelijke marge naar het callcenter.

Nadelen Outsourcing

Wij hebben gemerkt dat niet iedere vorm van werk uitbesteed kan worden aan een callcenter. Een van de meest voorkomende knelpunten heeft te maken met de overdacht van kennis. Zo kunt u zelf natuurlijk veel beter uw eigen personeel trainen dan wanneer u de kennis eerst moet overdragen aan een projectmanager van een callcenter die vervolgens dan de mensen gaat trainen. Daarnaast kan een project waarbij dagelijks veranderingen optreden soms onhandig uitpakken bij een outsourcing constructie, bij iedere kleine wijziging of update moet dit aan de medewerkers gecommuniceerd worden maar daar zit dan weer een persoon tussen in de keten, namelijk de manager van het outsourced callcenter. Weer een ander nadeel van outsourcing is natuurlijk dat u niet precies weet wat er zich op de werkvloer afspeelt, zijn de mensen wel dedicated op uw project aan het bellen of worden ze ook op andere projecten ingezet? Zijn de mensen wel gemotiveerd? Krijgen ze wel een goede incentive?

Voordelen co-sourcing

Bij co-sourcing krijgt u een werkruimte die speciaal voor u is, helemaal voorzien van alles wat u nodig heeft; computers, internet, bureau\’s, stoelen, koffie/thee, whiteboard, etc. Ook om de juridische en fiscale aspecten hoeft u zich niet druk te maken. U geniet dus van dezelfde voordelen die u bij outsourcing ook heeft echter bent u nu zelf de baas over de werkruimte. U kunt uw managers naar Suriname sturen (bijv. 3 maanden, een jaar of langer) of u komt zelf om leiding te geven aan het personeel. U bepaalt zelf wie u in dienst neemt, wie u een bonus geeft, wie u ontslaat, wat er gecommuniceerd wordt. Hier zit dus geen projectmanager van het callcenter meer in de communicatieketen.